בינה- התנועה ליהדות חברתית

פיתוח מנהיגות סטודנטיאלית צעירה בקרב יהודים מרחבי העולם-  מנהיגות ציונית חדשנית בקמפוסים- באמצעות הכשרה, זיהוי שגרירים ועבודה לאורך השנה שתחזק ותעצים אותם  מתוך מטרה לראותם כמנהיגים שבדרך ולהעצים את הזהות היהודית בקרב הדור הצעיר.